Enable Javascript


Last Arduino/ESP project (click to open)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

ZoekBestanden zoekt en vindt ook daar waar Microsoft het laat afweten.
Het bezit een paar bijzondere eigenschappen welke vooral gevorderden gebruikers en programmeurs zullen waarderen.

Overzicht:
Het bestand (en/of/met/zonder jokertekens) ingeven, ook voor het zoeken naar tekst mag het elk type bestand zijn. Wel of geen submappen doorzoeken. Ook naar Double Word teksten zoeken (zie verder op). Tellen hoe vaak (max. tot 99) de te zoeken tekst voorkomt in een bestand. Alleen in het begin en/of einde van een bestand naar de tekst zoeken (Double Word teksten staan in DLL-bestanden meestal achteraan). Een overzicht van niet toegankelijke mappen en/of bestanden. Uitgebreide eigenschappen van gevonden bestanden. Map openen, bestand als tekst openen en adres van bestand op Clipboard zetten.

Double Word:
Als je bijvoorbeeld een programma van Norton volgens de regels hebt gede-installeerd staat je HD nog vol met zogenaamde Norton-wezen (bestanden die niet meer worden gebruikt en toch niet zijn gewist), en dit niet alleen bij Norton. Als je nu zoekt naar bestanden met de tekst "Norton" dan vind je de teksten die in Double Word staan opgeslagen niet. Die nemen namelijk 2 bytes/teken in beslag tegen normaal 1 byte/teken. Er staat dan "N o r t o n " i.p.v. "Norton" in het bestand waarbij de spaties geen spaties zijn maar de waarde 0 bevatten. A = ASCII code 41Hex, B = 42, C = 43.Normaal zoek je naar "ABC" dus de codereeks "414243". Als je het vinkje aanzet wordt er gezocht naar de reeks "414243" én naar de reeks "410042004300"
Met "Windows zoeken" vind je die wezen nooit en Windows zoekt al helemaal geen teksten in EXE, DLL, etc..

(klik miniatuur)