Enable Javascript


Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

Artikelindex

 Paneel Adjust (1)

Adjust: New Step en/van Mask:
Hier ga je de puntjes op de "i" zetten, dat kan zowel globaal als lokaal, met masker of begrenst bereik, gebeuren. In ieder geval werk je hier niet meer op RAW-niveau en heb je heel veel mogelijkheden en vrijheid van handelen.
Soms zal het moeilijk zijn om een werktuig te kiezen, enkele hebben gelijke en/of overlappende bewerkingen.
Zoals eerder reeds vermeld werk je in principe van boven naar onder het hoofd- of valmenu af, maar globaal verscherpen en ruis doe je pas in de laatste stappen. In welke volgorde die twee? Dat moet je maar uitproberen. Verscherpen versterkt de ruis en ontruisen maak onscherp, al kan dat laatste bij een portret misschien wel van pas komen.

Tips voor een Invert/omgekeerd selectie/masker:
De selectie- en maskeer-tools kom je verderop op deze pagina tegen. Omgekeerd is eigenlijk niet het juiste woord, de niet doorlatende delen worden doorlatend en doorlatende delen worden niet doorlatend. In de forums wordt veel geschreven en geklaagd dat je een selectie niet kunt omkeren. Maar ik denk eerder dat men meestal een masker bedoelt. Kan dat nu wel of niet ?
JA, het kan wel bij een selectie. Maar een selectie is wel heel wat anders dan een masker.
NEE, een masker kun je, in NX 2, niet omkeren. (zie ook verderop voor toch JA)

nxInvert/omgekeerd - selectie:

Wat zijn de selectie tools:

 • Selection Control Point
 • Lasso
 • Poygon Lasso
 • Rectangle Maquee
 • Oval Marquee

Omkeren doe je met het Base Mask schuifje.
Een praktijk voorbeeld: Een foto heeft een gebied dat onscherp moet worden gemaakt, maar ook een gebied dat er moet uitspringen. Je maakt een selectie, Base Mask staat dan op 0%, en pas de vervaging toe. Dan kopieer je de stap en plak de kopie in een nieuwe stap. In die nieuwe stap kies je een andere andere bewerking, bv. verscherpen, en set je het Base Mask schuifje op 100%. Dat is alles.
Wil je een wat ander verloop van de overgangen dan kun je in beide stappen wat met Paint & Fill Mask spelen.
De selectie(s) kun je alle aanpassen en ook verplaatsen, maar je verplaats uitsluitend de getrokken selectierand en niet de inhoud.

Nikon Capture NX 2 - Invert Mask - masker omkeren 
Dat is in NX 2 niet mogelijk (of toch wel?) en wordt door de gebruikers als een groot gemis ervaren.
nx

NX 2 Invert Mask Download

Het "in de gaten houden" met een Watch Points:
Bij enkele stappen en werktuigen uit de toolbar kan het van pas komen dat één of meerder plaatsen in een afbeelding (gemiddelde RGB-waarden van een setje pixels) voor kortere of langere tijd in de gaten worden gehouden. Dit doe je door Watch Points te plaatsen.
Klik in paneel Photo Info bij het Histogram naast Watch Points op het driehoekje om het te openen.
Klik op het Watch Point knopje (viziertje) en plaats het met een muisklik op de gewenste positie. Let daarbij op de RGB-waarden onder Watch Points.
Je kunt meerdere plaatsen tegelijk in de gaten houden, Point1(2/3/..), en je kunt ze ook verschuiven.
Wissen doe je door op het knopje (kruisje) van Point1(2/3/..) te klikken.

Openen van stappen:
Vier manieren om een stap te openen.

 1. Direct uit het hoofdmenu kiezen (bovenste 1).
 2. Als 1, maar dan als gekoppelde stap.
  Een bestaande stap eerst actief maken (in klikken), de Shift-toets ingedrukt houden en dan uit het hoofdmenu een bewerking kiezen. Dit om één (set) masker(s) in meerdere stappen tegelijk te gebruiken.
 3. De knop New Step (net boven Histogram) aanklikken (onderste 1).
 4. Een bewerking uit de toolbar kiezen.

nx

Open/sluit een reeds aangemaakte bewerking met het bijbehorend driehoekje nx. Alle bewerkingen in de Edit List - Develop en - Adjust zijn, op de gebruikelijke Windows wijze, als selectie actief te maken om settings te kopiëren en te plakken en/of op te slaan.

Mask stappen van de toolbar:
Voor dat we bewerkingen gaan toepassen eerst de maskers. Met behulp van maskers kun je de uitwerking van een bewerking beperken en/of versterken en/of afzwakken (ook zachte randen). Zonder masker zijn de meeste bewerkingen globaal. Een nieuw maskers wordt in de actieve stap geplaatst, meerder maskers, al dan niet van het zelfde type, per stap zijn mogelijk. Indien geen stap actief dan wordt een nieuwe stap geopend.

nx
Het Selection - Base Mask bepaald of de bewerking ook meer of minder globaal moet worden toegepast. 0% = alleen masker, 100% is totaal globaal (masker heeft dan dus geen nut). Met Selection - Paint & Fill Mask stel je de sterkte van het masker. In het kleine valmenu kies je of dat het masker:

 1. Niet zichtbaar: Hide selection
 2. Zichtbaar: Show overlay
 3. Zwart/wit masker, wit is doorlaten, zwart is tegenhouden: Show mask

Maskers staan niet in een menu maar zijn naast elkaar op de ToolBar geplaatst.
Met + (plus) creëer je een doorlatend gebied (of uitbreiden), met - (min) beperk je het gebied.
nx
Beschrijving van 1 t/m 5:

 1. Selection Control Point nx.
  Het heeft een anker (links boven) en handvaten voor Size en Opacity.
  Per masker zijn de waarden van de handvaten ook in de stap in te stellen.
 2. Lasso, Poygon Lasso, Rectangle Maquee en Oval Marquee
  nxnx
  Met de + creëer je alleen een gebied, met de - kun je dit weer beperken.
  Om het als masker te gebruiken moet je het met een van de twee tools 4 of 5 vullen.
  Met Edge Softnes kun je zachte randen maken.
 3. Selection Brush
  nx
  Ideaal om met + een masker te tekenen, maar ook perfect om met - uitsluitingen te maken.
  Hier is alles instelbaar, van vlijmscherp tot zacht en van dun tot dik.
  TIP: Als je over tekenpen beschikt dan gebruik je natuurlijk Pressure Controlsnxdat maakt het werken met een Selection Brush een stuk eenvoudiger (bijvoorbeeld: een roos roder maken is zo een fluitje van een cent).
 4. Selection Gradient nxnx
  Linear of Radial vullen, globaal of een selectie.
  Met Radial kun je ook Vignetteren.
 5. Fill Remove Tool nx
  Egaal vullen, globaal of een selectie.

TIP: Oefen eerst wat met deze gereedschappen, als je het gebruik er van goed beheerst heb je er heel veel gemak van.

Bewerkingstappen van de toolbar:
Op de toolbar staan voor het merendeel eenvoudig te gebruiken, en voor zichzelf sprekende, gereedschappen. Deze worden niet behandeld (grijs/schuin, 1, 2, 3, 8).

nx
Beschrijving van 1 t/m 9:

 1. Roteren
 2. Rechtzetten
 3. Uitknippen
 4. Black Control Point (zie verder op)
 5. Neutral Control Point
  Deze gebruik je meestal alleen als er geen wit of zwart aanwezig is maar je wel weet welk onderwerp in de afbeelding neutraal (grijs) van kleur is. Gebruik als Black/White Control Point.
 6. White Control Point (zie verder op)
 7. Color Control Point (zie verder op)
 8. Rode oogjes
 9. Auto Retouch Brush
  Stofjes en andere onregelmatigheden uitstippen. Kun je dus ook op de huid in een portret toepassen.

Werktuigen met een Control Point kun je altijd met de muis oppakken en verplaatsen.
De Watch Point RGB-waarden van het Photo Info - Histogram kunnen je helpen om de juiste positie te bepalen.

Black/Neutral/White Control Point (zwart moet zwart, grijs moet grijs en wit moet wit zijn):
Op diverse plaatsen kun je, o.a. met WB, Quick Fix, Levels & Curven en LCH, het wit- en zwartpunt bepalen, of eigenlijk de diepste schaduwen en de hoogste lichten. En dan hier nog eens. Lijkt een beetje veel van het goede, maar... Hiermee worden de kleuren zo aangepast dat de diepste schaduwen zwart en de hoogste lichten wit worden, maar natuurlijk wel op heel subtiele wijze.
Een Black Control Point plaatsen doe je zo:

nx
Klik in paneel Photo Info bij het Histogram en zet het vinkje AAN (1) bij Double Treshold, de foto wordt nu grijs. Als er geen zwarte plekjes in het grijze beeld zitten dan verschuif je het zwartpunt (2) naar rechts tot de eerste zwarte plekjes verschijnen. Klik in paneel Photo Info onder Histogram naast Watch Points op het driehoekje om Watch Points te openen. Klik in de toolbar op Black Control Point (3) en zoek met behulp van de muis de donkerst plek in de afbeelding op. De RGB-waarden in Watch Points hou je hierbij in de gaten. Zoek naar de laagste waarden, dat is niet perse R0,G0,B0, het kan ook zoiets als R3,G6,B2 zijn. Met een muisklik plaats je daar het Black Control Point, nu wordt een (nieuwe) B/W/N Control Point stap geopend.
In het (de) B/W/N Control Point valmenu('s) kun je in plaats van Luminosity ook voor RGB kiezen, dan kun je die waarden apart regelen. In dat geval heb je misschien ook iets aan het hulpmiddel Shift-S (bij White Control Point Shift-H) omdat dan RGBCMY pixels worden getoond en je zelf kunt bepalen wat zwart is (of in ieder geval neutraal grijs is, de waarden van R en G en B zijn dan gelijk). Als je dat doet is het misschien ook wel nuttig om eerst één of meerdere Watch Points te plaatsen.
Voor een White Control Point ga je hetzelfde tewerk. Verschuif zo nodig eerst het witpunt en de RGB-waarden in Watch Points moeten dan in de buurt van R255,G255,B255 uitkomen.
Bij de Neutral Control Points zet je Double Treshold UIT. Zoek eerst die plaatsen op waarvan je zeker weet dat ze in werkelijkheid grijs zijn en plaats daar Watch Points. Dan pas haal je een Neutral Control Point van de toolbar en plaats die dan bovenop het Watch Point. De RGB-waarden bij Point1(2/3/..) moeten dan gelijk worden, zo nodig in het valmenu voor RGB kiezen.
In één stap kan maar één Black Control Point en één White Control Point en meerdere Neutral Control Points worden geplaatst. Ook bij B/W/N Control Point stappen kun je maskers toepassen.

Color Control Point:
Dit gereedschap werkt min of meer selectief, de aanpassingen worden bepaald door de RGB-waarden van de pixels waarop het wordt geplaatst. Dit is een al weer langer in NX voorkomend gereedschap, maar het is nog steeds uniek in gebruik en resultaat. Je kunt hier ongelooflijk veel problemen mee oplossen, en dat met een minimum aan handelingen.
Samen met het nieuwe Selection Brush, maar ook de andere maskeergereedschappen, is het een geweldige combinatie welke je op veel plaatsen kunt inzetten.
Prettig is ook dat je er een kunt instellen en, als alles naar je zin is, er een kopie maken en elders plaatsen. Bijvoorbeeld: om een brede te witte lucht blauwer te maken plaats je er een stel, in de breedte verdeeld. In de onderstaande afbeeldingen zijn alle instelopties aangezet (Advanced).
nx
De Color Picker laat de kleur zien van de pixels waarop het is geplaatst, maar je kunt met de Color Picker de pixels ook een andere kleur toewijzen. In dat geval worden de HSBCRGBW waarden automatisch aangepast. Met behulp van de maskeergereedschappen kun je delen in de afbeelding beschermen. De randovergangen, van hard tot zacht, kun je daarbij instellen.

Adjust stappen uit het hoofdmenu:
Deze ga ik niet apart behandelen, zie NX 2 Help, daar staat zeer duidelijk beschreven wat ze doen en hoe te gebruiken.
Op de volgende pagina's wat praktische voorbeelden.